Датата на производство на Американските конзоли я пише черно на бяло на етикета. При европейските нещата са малко по различни. Датата на производство е посочена под тази форма на етикета на конзолата : data code XX
Където data code е един номер, пример : data code 1A.
Цифрата представлява годината : 9 – 2009; 0 – 2010 ; 1 – 2011 ; 2 -2012 и така нататък.
Буквата е тримесечието – A – първото тримесечие на годината, B – второто тримесечие , C – третото тримесечие и D – четвърто тримесечие.
И ето пример : data code 1C- производство 2011 година третото тримесечие (Юли, Август или Септември).