Glitch хака е алтернативен метод за вкарването на конзолата във Free60 мод. Резултата е абсолютно същия като при Jtag/SMC хака. Естествено под “резултата е абсолютно същия” имам в предвид, това което интересува крайния потребител. Разликите са в това, как се хаква конзолата и как се подкарва хакната версия на дашборда. За разлика от Jtag/SMC хака, където са необходими едва няколко жички, то при Glitch хака е необходимо използването на чип, чрез който се гличва самия процеоср. Така метода се възползва от дефект в процесора, което от своя страна води до възможността да се подкара собствен/неподписан код. Оттам нататък възможностите са неограничени.

Повече и по-подробна информация за хака може да научите тук

xbox360-bg.net