Създадени са игри от микроби

Учени демонстрираха първите в света биотични игри, функциониращи чрез живи организми. Биоинженерът Ингмар Ридел Крузе от Станфордския университет, създаде цяла серия игри, работещи благодарение на микроорганизми, съобщи Popular Science. Ученият демонстрира четири проекта, в които ключова роля играят инфузории от рода чехълчета. Ученият е показал четири биотични игри. В първата е необходимо чехълчето да бъде … Continue reading »
Създадени са игри от микроби