Microsoft пускат продължение на най-успешната си мобилна игра Wordament

За мобилната игра на Microsoft “Wordament” ви разказах още миналата година във връзка с адаптирането й към Android. Иглежда, че решението на Microsoft е било доста добро: в момента Wordament е едно от най-популярните мобилни приложения на компанията – вероятно по-използвано дори от Office за iPad. Успехът на заглавието – започнало като личен проект на … Continue reading »
Microsoft пускат продължение на най-успешната си мобилна игра Wordament